ČERPANIE FP. - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ČERPANIE FP.

LEADER > VÝZVY

Názov MAS

Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Opatrenia

Konečný prijímateľ

Schválené ŽoNFP na MAS kumulatívne  k 31.12.2014 v EUR

Schválené ŽoNFP na PPA kumulatívne k 31.12.2014 v EUR

opatrenie

názov opatrenia

Celkový rozpočet v EUR

1.1.1
3.4.1

Základné služby pre viediecke obyvateľstvo

862 170

Žakovce

42 265,74

42 265,74

Vrbov

131 079,20

131 079,20

Huncovce

134 428,43

134 428,43

Malý Slavkov

150 317,89

150 317,89

Ihľany

99 092,27

96 271,15

Hradisko

64 990,45

64 990,45

Vlkovce

70 462,44

70 462,44

Ľubica

65 518,11

65 518,11

Tvarožná

106 710,51

106 710,51

2.1.1  3.2.A

Podopora činnosti v oblasti vidieckého cestovného ruchu - časť A

280 000

Ľudovít Svocák

98 441,79

98 441,79

Ľudovít Svocák

24 993

24 993,00

Mgr. Daniela Svocáková

21 040,89

v procese schvaľovania

Ing. Peter Bajus

199 182,22

v procese schvaľovania

2.1.3
3.4.2

Obnova a rozvoj obcí

794 514

Žakovce

213 750,25

184 477,53

Vrbov

101 662,66

80 747,53

Huncovce

75 000

74 720,00

Malý Slavkov

84 430,35

84 430,35

Ihľany

60 538,78

58 028,78

Hradisko

64 957,62

64 957,62

Vlkovce

56 636,61

56 161,78

Ľubica

125 801,14

125 801,14

Tvarožná

63 791,26

63 791,26

2.2.1  3.2.B

Podpora činnosti v oblasti vidieckého cestovného ruchu - časť B

50 000

Združenie pre rozvoj vidieckeho turzismu

30 000

30 000

Združenie pre rozvoj vidieckeho turzismu

20 000

v procese schvaľovania

3.1.1
3.3

Vzdelávanie a informovanie

100 000

Združenie pre rozvoj regiónu, n.o.

20 000

v procese schvaľovania

Združenie pre rozvoj regiónu, n.o.

20 000

v procese schvaľovania

OZ EnviArch

20 000

v procese schvaľovania

Združenie pre rozvoj regiónu, n.o.

20 000

v procese schvaľovania

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky