06.09.2013 - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

06.09.2013

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE > ZÁKAZKY

Zákazka nad 1000,- EUR (§9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)


Identifikácia obstarávajúceho:
Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš
obstarávajúci v zmysle § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Názov zákazky: Zákazka na dodávku služieb: „Autobusová preprava
Žakovce Tallinn a späť, 10 osôb „  

Predpokladaná hodnota: 0,56 € - 0,80 €/ km bez DPH. V zmysle § 5 ods.13 zákona o verejnom obstarávaní predpokladaná hodnota zákazky nepresahuje limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) bod. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Rozsah zákazky: 2021 km - 2100 km
Predmet zákazky: Autobusová preprava
Žakovce Tallinn a späť, 10 osôb“
Predpokladaný termín zadania zákazky: 19. 9. 2013
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Krullová, manažérka OZ RR Spiš, tel.: 0948405159, email:ozspis@gmail.com


zverejnené 6.9.2013

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky