06.11.2014 - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

06.11.2014

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE > ZÁKAZKY

Zákazka nad 1000,- EUR (§9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

Identifikácia verejného obstarávateľa: Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
Názov zákazky: Zákazka na dodávku služieb: „Tlač týždenného stolového kalendára 2015“
Predpokladaná hodnota: 1,22 €
1,90 €/bez DPH/ ks
V zmysle § 5 ods.13 zákona o verejnom obstarávaní predpokladaná hodnota zákazky nepresahuje limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) bod. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Rozsah zákazky: min. 2 000 ks
Predmet zákazky: „Tlač týždenného stolového kalendára 2015“
Predpokladaný termín zadania zákazky: 2. 12. 2014
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Krullová, manažérka OZ RR Spiš, tel.: 0948405159, e-mail:ozspis@gmail.comzverejnené : 06.11.2014

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky