08.02.2015 - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

08.02.2015

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE > ZÁKAZKY

Zákazka nad 1000,- EUR (§9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

Identifikácia obstarávajúceho: Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš – obstarávajúci v zmysle § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Názov zákazky: „Nákup propagačných materiálov – stolný kalendár“
Predpokladaná hodnota: 1,50 € bez DPH/ks. V zmysle § 5 ods.13 zákona o verejnom obstarávaní predpokladaná hodnota zákazky nepresahuje limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) bod. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Rozsah zákazky:  Dodávka stolových kalendárov pre OZ pre rozvoj regiónu Spiš
Predmet zákazky: „Stolový kalendár„ 
 
Predpokladaný termín zadania zákazky: 28. 2. 2015
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Krullová, manažérka OZ RR Spiš, tel.: 0948405159, email:ozspis@gmail.com
 
  
 
Dátum zverejnenia: 08.02.2015

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky