09.01.2015 - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

09.01.2015

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE > ZÁKAZKY

Zákazka nad 1000,- EUR (§9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

Identifikácia obstarávajúceho: Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš – obstarávajúci v zmysle § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Názov zákazky: Zákazka na dodávku služieb: „Zabezpečenie školení – informačných seminárov„ 
 
Predpokladaná hodnota: 2 439 € bez DPH. V zmysle § 5 ods.13 zákona o verejnom obstarávaní predpokladaná hodnota zákazky nepresahuje limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) bod. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Rozsah zákazky:  6 seminárov po 3 hodiny + 30 minútová prestávka
Predmet zákazky: „Zabezpečenie školení – informačných seminárov„ 
 
Predpokladaný termín zadania zákazky: 31. 1. 2015
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Krullová, manažérka OZ RR Spiš, tel.: 0948405159, email:ozspis@gmail.com
 
  
 
Dátum zverejnenia : 9.1.2015

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky