11.05.2015 - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

11.05.2015

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE > ZÁKAZKY

Zákazka nad 1000,- EUR (§9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

Identifikácia obstarávajúceho: Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš – obstarávajúci v zmysle § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Názov zákazky: Zákazka na dodávku služieb: „Výroba filmu – Blažovská svadba„ 
 
Predpokladaná hodnota: 4 200 € bez DPH. V zmysle § 5 ods.13 zákona o verejnom obstarávaní predpokladaná hodnota zákazky nepresahuje limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) bod. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Rozsah zákazky:  Výroba filmu o ľudovej tradícii – Blažovská svadby, natáčanie a zber materiálu, vypracovanie a odsúhlasenie scénara, strih, komentár, ozvučenie, produkcia, postprodukcia
Predmet zákazky: „Výroba filmu – Blažovská svadby„ 
 
Predpokladaný termín zadania zákazky: 31. 5. 2015
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Krullová, manažérka OZ RR Spiš, tel.: 0948405159, email:ozspis@gmail.com
 
  
 
Dátum zverejnenia: 11.5.2015

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky