12.02.2015 - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

12.02.2015

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE > ZÁKAZKY

Zákazka nad 1000,- EUR (§9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

Identifikácia obstarávajúceho: Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš – obstarávajúci v zmysle § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Názov zákazky: Zákazka na dodávku služieb: „Autobusová preprava – Žakovce – Budapešť  a späť 22.4.2015 a Žakovce – Budapešť  a späť 25.4.2015 „ 
 
Predpokladaná hodnota: 1 300 – 1 500 €/ s bez DPH. V zmysle § 5 ods.13 zákona o verejnom obstarávaní predpokladaná hodnota zákazky nepresahuje limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) bod. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Rozsah zákazky:  Žakovce – Budapešť a späť – 2 x
Predmet zákazky: Autobusová preprava – Žakovce – Budapešť  a späť 22.4.2015 a Žakovce – Budapešť  a späť 25.4.2015“
Predpokladaný termín zadania zákazky: 28. 2. 2015
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Krullová, manažérka OZ RR Spiš, tel.: 0948405159, email:ozspis@gmail.com
 
   
Dátum zverejnenia: 12.2.2015

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky