15.04.2013 - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

15.04.2013

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE > ZÁKAZKY

Zákazka nad 1000,- EUR (§9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

Identifikácia obstarávajúceho: Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš obstarávajúci v zmysle § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Názov zákazky: Zákazka na dodávku služieb: „Autobusová preprava
Vlkovce Kazlu Ruda a späť, 3 osoby „  

Predpokladaná hodnota: 0,38 € - 0,45 €/ km bez DPH. V zmysle § 5 ods.13 zákona o verejnom obstarávaní predpokladaná hodnota zákazky nepresahuje limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) bod. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Rozsah zákazky: 2021 km - 2100 km
Predmet zákazky: Autobusová preprava
Vlkovce Kazlu Ruda a späť, 3 osoby“
Predpokladaný termín zadania zákazky: 18. 4. 2013
Kontaktná osoba: Peter Hardoň, manažér OZ RR Spiš, tel.: 0948405159, email:ozspis@gmail.com


zverejnené 15.4.2013

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky