18.07.2014 - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

18.07.2014

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE > ZÁKAZKY

Zákazka nad 1000,- EUR (§9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)


Identifikácia obstarávajúceho: Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš obstarávajúci v zmysle § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Názov zákazky: Zákazka na dodávku služieb: „Autobusová preprava
Žakovce Poznaň a späť, 42 osôb „  

Predpokladaná hodnota: 1 € - 1,47 €/ km. V zmysle § 5 ods.13 zákona o verejnom obstarávaní predpokladaná hodnota zákazky nepresahuje limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) bod. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Rozsah zákazky: 1300 km - 1700 km
Predmet zákazky: Autobusová preprava
Žakovce Poznaň a späť, 42 osôb“
Predpokladaný termín zadania zákazky: 26. 8. 2014
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Krullová, manažérka OZ RR Spiš, tel.: 0948405159, email:ozspis@gmail.comzverejnené 18.7.2014

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky