21.01.2015 - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

21.01.2015

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE > ZÁKAZKY

Zákazka nad 1000,- EUR (§9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

Identifikácia obstarávajúceho: Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš – obstarávajúci v zmysle § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Názov zákazky: Zákazka na dodávku služieb: „Zabezpečenie študijnej cesty do Nemeckej spolkovej republiky pre 36 osôb„ 
 
Predpokladaná hodnota: 350 €/ osoba. V zmysle § 5 ods.13 zákona o verejnom obstarávaní predpokladaná hodnota zákazky nepresahuje limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) bod. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Rozsah zákazky: 36 osôb
Predmet zákazky: „Zabezpečenie študijnej cesty do Nemeckej spolkovej republiky pre 36 osôb“
Predpokladaný termín zadania zákazky: 28. 2. 2015
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Krullová, manažérka OZ RR Spiš, tel.: 0948405159, email:ozspis@gmail.com
 
 
 
 
 
Dátum zverejnenia:  21.1.2015

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky