22.01.2015 - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

22.01.2015

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE > ZÁKAZKY

Zákazka nad 1000,- EUR (§9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)


Identifikácia obstarávajúceho:
Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš
obstarávajúci v zmysle § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Názov zákazky: Zákazka na dodávku tovaru: „Zhotovenie propagačných materiálov:  
Leporelo 12 x 8 cm obojstranné
USB kľúč 8 GB s potlačou
Poznámkové bloky s far. logami

Predpokladaná hodnota:
Leporelo 12 x 8 cm obojstranné    0,35 € - 0,50 €/kus s DPH
USB kľúč 8 GB s potlačou     9,29 € - 9,50 €/kus s DPH
Poznámkové bloky s far. logami    1,48 € - 1,55 €/kus s DPH

V zmysle § 5 ods.13 zákona o verejnom obstarávaní predpokladaná hodnota zákazky nepresahuje limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) bod. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Rozsah zákazky: 50 ks 1 500 ks
Predmet zákazky: Zhotovenie propagačných materiálov:
Leporelo 12 x 8 cm obojstranné    1 500 ks
USB kľúč 8 GB s potlačou             50 ks
Poznámkové bloky s far. Logami  125 ks

Predpokladaný termín zadania zákazky: 13. 3. 2015
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Krullová, manažérka OZ RR Spiš, tel.: 0948405159, e-mail:ozspis@gmail.comzverejnené : 22.01.2015

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky