27.01.2015 - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

27.01.2015

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE > ZÁKAZKY

Zákazka nad 1000,- EUR (§9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)


Identifikácia obstarávajúceho:
Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš
obstarávajúci v zmysle § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Názov zákazky: Zákazka na dodávku tovaru: „Zhotovenie propagačných materiálov:  
Kľúč USB s logom
Kovové pero s potlačou

Polokošeľa biela s potl. vo farbe

Predpokladaná hodnota:
Kľúč USB s logom      9,29 € - 9,50 €/za kus s DPH
Kovové pero s potlačou     1,65 € - 1,70 €/za kus s DPH

Polokošeľa biela s potl. vo farbe    6,70 € 6,80 €/za kus s DPH

V zmysle § 5 ods.13 zákona o verejnom obstarávaní predpokladaná hodnota zákazky nepresahuje limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) bod. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Rozsah zákazky: 80 ks 100 ks
Predmet zákazky: Zhotovenie propagačných materiálov:
Kľúč USB s logom      100 ks
Kovové pero s potlačou     100 ks

Polokošeľa biela s potl. vo farbe      80 ks
Predpokladaný termín zadania zákazky: 13. 3. 2015

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Krullová, manažérka OZ RR Spiš, tel.: 0948405159, e-mail:ozspis@gmail.com


zverejnené : 27.01.2015

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky