30.10.2013 - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

30.10.2013

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE > ZÁKAZKY

Zákazka nad 1000,- EUR (§9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

Identifikácia obstarávajúceho: Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš obstarávajúci v zmysle § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Názov zákazky: Zákazka na dodávku tovaru: „Zhotovenie propagačných materiálov
Stolný kalendár 2014 OZ RRS“
Predpokladaná hodnota: 1,20 €
2,0 €/za 1 kus kalendára bez DPH. V zmysle § 5 ods.13 zákona o verejnom obstarávaní predpokladaná hodnota zákazky nepresahuje limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) bod. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Rozsah zákazky: 2 000 ks
3 000 ks
Predmet zákazky: Zhotovenie propagačných materiálov
Stolný kalendár 2014 OZ RRS v počte 2 000 ks 3 000 ks.
Predpokladaný termín zadania zákazky: 29. 11. 2013
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Krullová, manažérka OZ RR Spiš, tel.: 0948405159, e-mail:ozspis@gmail.com


zverejnené 30.10.2013

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky