Estónska rozprávka - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Estónska rozprávka

Rozprávková cesta > Rozprávky

O severskom drakovi

Pred mnohými a mnohými rokmi priletel do krajiny Estónčanov drak zo severu. Bola to obrovská, nenásytná príšera hltajúca ľudí, čriedy kráv, celé dediny ako aj polia zo senom. Kdekoľvek sa objavil, ľudia pred ním zúfalo utekali.

V tých dávnych časoch žil jeden odvážny mládenec ktorý sa rozhodol postaviť severskému drakovi. Dobre vedel, že iba kopija  ktorá už raz preťala  čarovný prsteň môže raz a navždy zastaviť nenásytnú príšeru. Kde ale nájsť ten prsteň?  Mládenec sa vybral za lesnou čarodejnicou pre pomoc. Tá namiešala odvar ktorý mu umožnil porozumieť reči vtákov. Ich pomocou mládenec našiel prsteň a ten dal silu mládencovej kopiji. Tak s pomocou prírody mládenec porazil severského draka ktorý sa po prehratom boji schoval v hlbokej priepasti pod zemou a sľúbil slúžiť novému pánovi a  pomôcť mu kedykoľvek to bude potrebné.

Dlhé roky žili Estónčania v šťastí a mieri, až kým jedného dňa neprišiel do ich krajiny zlomyseľný nepriateľ s úmyslom zastrašiť ich a obrať ich o slobodu. Ľudia vedeli, že porazený drak, ktorý sľúbil pomoc Estónskemu ľudu,  spí niekde ukrytý v priepasti pod zemou. Nevedeli však ako draka prebudiť. Ľudia už zabudli reč plazov a nemohli preto rozprávať s drakom. Nikto si už taktiež nepamätal reč vtákov a preto nemohli požiadať draka o pomoc.

Nakoniec však ľud objavil odľahlú dedinu v ktorej boli staroveké schopnosti  a reči zachovávané. Títo múdri ľudia zobudili draka, ktorý okamžite zastrašil nepriateľov. Tí utekali čo im nohy stačili a neopovážili sa obzrieť späť.

Takto sa severský drak stal spojencom a pomocníkom nášho malého národa. Naučil nás spriateliť sa s prírodou a naďalej sľuboval pomoc v prípade ohrozenia našich ľudí či našej krajiny. Drak hovorí rečou vtákov a pamätá si aj reč plazov pokiaľ si  my pamätáme ako  ho prebrať z hlbokého spánku a požiadať ho o pomoc.


The fairytale of the Nordic Dragon


Many long years ago a dragon came from the North to the land of the Estonians. It was a huge and greedy beast who gulped down people, herds of cows, whole villages and hayfields.  Desperately hoping to escape, the people fled in terror whenever he was on the move.

Back in those days there was a courageous young man who decided to face the Nordic Dragon. It was known that only a spear that has been struck through a magic ring could stop the beast. But where to find the ring? The young man went to the Forest Witch for help. She brewed a potion which would enable him to understand the language of birds. Following the birds' guidance the youth found the ring and gave its magic power to his spear. Thus, with the help of nature's wisdom he defeated the Nordic Dragon, who then went into hiding deep under the ground, promising to serve its new master whenever he needs help.
For many, many years the Estonians lived happily and peacefully on their land, until one day a malicious enemy came to threaten their land and freedom. The people knew that the defeated dragon was asleep somewhere under the ground and would come to defend them if only someone knew how to wake it up. But, alas, people had forgotten the language of snakes and could not speak to the dragon.  No-one could remember the language of birds either to ask them for help.

At last, a remote village was found where those ancient skills had been maintained. These wise people awakened the dragon, who immediately frightened the enemies away
they did not dare to look back until they could run no further.

This is how the Nordic Dragon became an ally and supporter of our small nation. It taught us to stay friends with nature and would confront anyone who threatens our people or land. The dragon understands the language of birds and will always remember how to speak the language of snakes
as long as we know how to awaken it from its deep slumber and seek for its help.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky