- Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

LEADER > VÝZVY

Názov MAS

Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

opatrenie

názov opatrenia

suma finančných prostriedkov v EUR

Číslo výzvy PRV/MAS 72

Výzva predložená na MAS
mesiac/rok

Výzva predložená na PPA
mesiac/rok

Počet prijatých ŽoNFP  MAS     

Počet schválených ŽoNFP  PPA
k 31.10.2014

Počet neschválených ŽoNFP PPA
k 31.10.2014

1.1.1/3.4.1

Základné služby pre viediecke obyvateľstvo

864 867

03/2011
05/2012
08/2012
12/2012
17/2013
19/2013
23/2013
26/2013

-
03/2012
06/2012
07/2012
06/2013
07/2013
08/2013
08/2013

-
zrušená
06/2012
07/2012
06/2013
07/2013
08/2013
08/2013

29

27

2

2.1.1/3.2.A

Podopora činnosti v oblasti vidieckého cestovného ruchu -   časť A

280 000

01/2011
02/2011
22/2013
29/2013
31/2014

-
-
08/2013
08/2013
07/2014

-
-
08/2013
08/2013
09/2014

5

2

1

2.1.3/3.4.2

Obnova a rozvoj obcí

791 817

04/2011
06/2012
09/2012
13/2012
18/2013
20/2013
24/2013
27/2013
30/2014

-
03/2012
06/2012
07/2012
06/2013
07/2013
08/2013
08/2013
07/2014

-
zrušená
06/2012
07/2012
06/2013
07/2013
08/2013
08/2013
09/2014

27

24

2

2.2.1/3.2.B

Podpora činnosti v oblasti vidieckého cestovného ruchu -    časť B

50 000

11/2012
15/2012
25/2013

06/2012
11/2012
08/2013

07/2012
11/2012
08/2013

3

1

1

3.1.1/3.3

Vzdelávanie a informovanie

100 000

07/2012
10/2012
14/2012
16/2013
21/2013
28/2013
32/2014

03/2012
06/2012
11/2012
02/2013
07/2013
08/2013
07/2014

zrušená
07/2012
11/2012
02/2013
08/2013
08/2013
09/2014

17

1

13

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky