Opatrenie 3.2.B - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Opatrenie 3.2.B

PROJEKTY os 3

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ VIDIECKEHO TURIZMU v spolupráci s Občianskym združením pre rozvoj regiónu Spiš realizuje projekt s názvom

„Propagácia vidieckeho cestovného ruchu na území MAS OZ RR Spiš”

(opatrenie 3.2.B os 4 LEADER)Cieľom projektu je propagácia ubytovacích zariadení na území MAS Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš a zvýšiť tak návštevnosť tohto územia. Hlavným cieľom je vytvorenie systému udeľovania znaku kvality ubytovacích zariadení na tomto území a ich propagácia prostredníctvom webovej stránky.


Špecifické ciele projektu:
• Propagácia územia a zariadení cestovného ruchu,
• Zvýšene informovanosti širokej verejnosti o službách poskytovaných na území,
• Zvýšenie návštevnosti ubytovacích zariadení na území MAS Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš,
• Motivácia manažmentu ubytovacích zariadení k zlepšovaniu ponúkaných služieb,
• Zvýšenie kvality ubytovacích zariadení,
• Poskytnutie komplexných a prehľadných informácií o ubytovacích službách,
• Zlepšenie prístupu k informáciám,
• Zvýšenie atraktivity cestovného ruchu na území.


Aktivity v rámci projektu:
• Webové sídlo „Dovolenka na Spiši” – Vytvorenie webového sídla, ktoré bude poskytovať komplexné informácie nie len o ubytovacích zariadeniach na území MAS Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš, ale aj o stravovacích zariadeniach, historických pamiatkach, službách, kultúrnych podujatiach, akciách, aktivitách a pod.
• Zabezpečenie systému udeľovania Znaku kvality
• Katalóg služieb vidieckeho cestovného ruchu na území MAS Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš – Propagačný materiál bude slúžiť na zviditeľnenie zariadení vidieckeho cestovného ruchu na území MAS a propagáciu ich služieb.
• Propagačné predmety


ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ VIDIECKEHO TURIZMU v spolupráci s Občianskym združením pre rozvoj regiónu Spiš realizuje projekt s názvom

"Interaktívna virtuálna prehliadka MAS Spiš"
(opatrenie 3.2.B os 4 LEADER)


Hlavným cieľom projektu je zvýšiť informovanosť turistov o službách v oblasti cestovného ruchu v regióne MAS Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš formou virtuálnej prehliadky.


Špecifické ciele projektu:
• Zrealizovať virtuálnu prehliadku jednotlivých objektov so zámerom spropagovať atrakcie regiónu on-line formou
• Zrealizovať multimediálne propagačné CD (DVD) s virtuálnou prehliadkou regiónu MAS Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš
• Zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť pri poskytovaní služieb cestovného ruchu v MAS Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš
• Prezentovať komplexnú ponuku cestovného ruchu v regióne smerom k interným a externým subjektom, ako aj internému a externému prostrediu
• Rozvíjať propagáciu širšieho územia formou partnerstva


Aktivity v rámci projektu:
• Realizácia virtuálnej prehliadky  pre obce regiónu Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš. Spropagujú sa prevádzky so zameraním na poskytovanie reštauračných, ubytovacích a ďalších služieb, ako aj vybrané turisticky zaujímavé miesta.
• Vytvorenie interaktívnej mapy územia OZ RR Spiš – Prostredníctvom tejto mapy bude možné prehľadne lokalizovať zariadenia poskytujúce reštauračné, ubytovacie a ďalšie služby a turisticky zaujímavé miesta pričom vybrané z nich bude možné navštíviť prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:


Predpoveď počasia

Počasie Kežmarok - Svieti.com
Mas Spiš

Vytvorte si svoju vizitku

Optimalizace pro vyhledávače
Kontakt na administrátora
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky