POSTOPACH - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

POSTOPACH

PROJEKTY os 4Po stopách ľudových tradícii pod Tatrami

Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v spolupráci s miestnou akčnou skupinou Tatry Pieniny LAG realizuje projekt spolupráce s názvom „Po stopách ľudových tradícií pod Tatrami“. Projekt je podporený z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013, opatrenie 4.2.  Vykonávanie projektov spolupráce.


Ciele projektu spolupráce:
Hlavným cieľom projektu spolupráce je podporiť a spropagovať ľudovú kultúru území Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš a Tatry-Pieniny LAG a zatraktívniť tak ponuku návštevníkom vidieka o prezentáciu šudových tradícii a kultúry na tomto území.
Špecifické ciele projektu spolupráce:

  • Rozvoj potenciálu cestovného ruchu na vidieku,

  • Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva (ľudových tradícii, tradičných remesiel a folklóru),

  • Prezentácia území partnerov prostredníctvom dokumentárneho filmu,

  • Výmena skúseností, prenos praktických skúseností pri rozvoji vidieka medzi partnermi projektu spolupráce,

  • Výmena skúseností a získanie praktických informácí z oblasti vidieckeho cestovného ruchu prostredníctvom študijnej cesty v Holandsku,

  • Aktivácia miestnej komunity,

  • Zvýšenie atraktivity územia pre turistov,

  • Propagácia a zachovanie ľudového folkóru z územia partnerov.


Problémy, ktoré budu projekt riešiť a inovatívnosť projektu:
Územie združenia pre rozvoj regiónu Spiš a Tatry-Pieniny LAG disponuje vysokým kultúrnym, prírodným a historickým potenciálom, ktorý je nedostatočne využívaný. Prostredníctvom realizácie projektu spolupráce sa prepoja územia, ktoré majú vysoký predpoklad na rozvoj cestovného ruchu. Vypracuje sa analýza a výskum územia, ktoré  zabezpečia súhrné informácie o významných ľudových podujatiach, tradíciách a obyčajoch územia. Vytvorený bude bedeker a dokumentárny film, ktorými budú oba regióny spropagované a propagácia bude tým zabezpečená aj na ďalšie obdobia. prostredníctvom projektu spolupráce budú poskytovatelia služieb v oblasti cestovného ruchu spoznávať danosti a potenciál regiónu a možnosti ako ho využívať. Aktivity v rámci projektu majú inovatívny a populárny charakter, takže majú vysoký predpoklad ich ďalšieho šírenia v národnom i nadnáronom rámci. Inovatívnym prvkom je taktiež zahraničná študijná cesta pre členov projektového tímu a manažment oboch miestnych akčných skupín, budú mať možnosť inšpirovať sa pozitívnymi príkladmi z praxe v oblaslti vidieckeho cestovného ruchu.

Spolčoná štruktúra:

  • MAS občianske združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ - koordinačná MAS, osoba zastupujúca projektového partnera - Mgr. Katarína Krullová (koordinácia prípravy projektu)

  • Tatry - Pieniny LAG - osoba zastupujúca projektového partnera - Ing. Štefan Daňko - koordinátor projektu spolupráceAktivity v rámci projektu spolupráce :
1.  
úvodný workshop
- spoločná propagácia, spoločné postupy: spresnenie spolupráce, vykonávaných aktivít, postupov, určenie spôsobov spoločnej propagácie,  zber dát (dotazník)
2.  Analýza a výskum územia, zber dát : zber všetkých dostupných informácii a spracovaných podkladov v rámci územia o významných ľudových podujatiach, remeslách,
tradíciách a obyčajoch regiónov, prírodných, kultúrnych a historických danostiach území.
3.  Príprava a tvorba dokumentárneho filmu o územiach oboch miestnych akčných skupín.
Pracovné stretnutie - Žakovce 4.6.2014
4.  Príprava bedekra: tvorba interaktívnej publikácie o územiach oboch MAS, ľudových podujatiach a tradíciách v regióne,  bedeker bude obsahovať prehľadné informácie pre
turistov o územiach oboch MAS, prírodných, kultúrnych a historických danostiach, o zaujímavých podujatiach v regióne, tradíciách a obyčajoch.
Pracovné stretnutie - Osturňa 6.8.2014
5.  Spoločné informačno vzdelávacie podujatie
zamerané na spoznávanie a využitie potenciálu regiónu pre oblasť cestovného ruchu
6.  Interaktívna mapa podujatí pripravovaných na oboch územiach
7.  Študijná cesta - Holandsko 23.4.2015  - 25.4.2015 (Zaanse Shans, Amsterdam, Keukenhof)


Časový predpoklad realizácie projektu:
predpokladaný začiatok 05/2013
predpokladaný koniec: 12/2014

Pracovné stretnutia
1 Podujatie - správa + foto
2 Podujatie -
správa + foto
3 Pracovné stretnutie -
foto
4 Pracovné stretnutie - foto
5 Pracovné stretnutie -
foto
6 Pracovné stretnutie -
foto
7 Záverečná konferencia -
foto


ŽoNFP z PRV SR 2007-2013 registrovaná na úrovní PPA:
29.11.2013
ŽoNFP z PRV SR 2007 - 2013 schválená  na úrovní PPA:
17.1.2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 7200552
, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:


Predpoveď počasia

Počasie Kežmarok - Svieti.com
Mas Spiš

Vytvorte si svoju vizitku

Optimalizace pro vyhledávače
Kontakt na administrátora
 
FILM : Po stopách ľudových tradícií pod Tatrami
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky