PRE KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PRE KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV

LEADER

Monitorovacia správa pre opatrenie č. 3.2.A
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
, s účinnosťou používania od 2. 6. 2014

Monitorovacia správa pre opatrenie č. 3.2.B
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B
, s účinnosťou používania od 2. 6. 2014

Monitorovacia správa pre opatrenie č. 3.3
Vzdelávanie a informovanie
, s účinnosťou používania od 2. 6. 2014

Monitorovacia správa pre opatrenie č. 3.4.1
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
, s účinnosťou používania od 2. 6. 2014

Monitorovacia správa pre opatrenie č. 3.4.2
Obnova a rozvoj obcí
, s účinnosťou používania od 2. 6. 2014

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky