ROTUMZ - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ROTUMZ

PROJEKTY os 4
Rozvoj regionálneho turzimu s využitím miestnych zdrojov v oblastiach Estónska North Harju, Litvy SUDUVA,
Poľska KOLD a Slovenska SPIŠ

4.2 PROJEKT NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE "Rozprávková cesta"

Ciele projektu spolupráce:

 • Rozvoj potenciálu turistického ruchu v Poľskej, Estónskej, Litovskej a Slovenskej republike.

 • Aktivácia miestnej komunity v Poľskej, Estónskej, Litovskej a Slovenskej republike.

 • Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva (ľudových tradícii, tradičných jedál, tradičných remesiel a výrobkov).

 • Inštalovať informačné a historické tabule.

 • Výmena skúseností, prenos praktických skúseností pri rozvoji vidieka medzi partnermi projektu spolupráce.

 • Vytvorenie spoločnej web stránky.


Problémy, ktoré budu projekt riešiť a inovatívnosť projektu:
Prostredníctvom projektu spolupráce sa budú riešiť spoločné problémy daných území, na ktorých sa bude projekt realizovať. Typickými problémami, ktoré tieto územia spájajú je vysoká nezamestnanosť, migrácia obyvateľstva a strácanie "vidieckosti" územia. Spoločnou ideou MAS Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš - Slovensko, miestnej akčnej skupiny KOLD - Poľsko, miestnej akčnej skupiny SUDUVA - Litva a miestnej akčnej skupiny Partnerstvo Severný Harju - Estónsko je prostr. rozvoja turistického ruchu, návratu k tradícii, povzbudeniu obyvateľov daných území zabrániť týmto nežiaducim javom na vidieckom území. Vzhľadom k tomu, že všetky územia partnerských MAS majú podobnú históriu a podobné tradície, javí sa táto spolupráca ako správna investícia. Výsledným efektom bude organizovanie spoločných podujatí, školení a výmeny skúseností, vytvorenie produktov, propagácia spoločnej web stránky a pod.

Nadnárodná spolupráca nadväzuje na Integrovanú stratégiu rozvoja územia. Projekt je inovatívny marketingovou komunikáciou, ktorá bude robená prostredníctvom spoločného webu. Taktiež sa využijú kreatívne spôsoby prezentácie tradičných produktov a potenciálu územia.

Činnosti vykonávané v rámci projektu spolupráce:

 • Analýza trhu cestovného ruchu v partnerských regiónoch (Poľsko Estónsko, Litva a Slovensko) a výber poskytovateľov služieb cestovného ruchu (fyzické osoby, malá firmy, obchodné spoločnosti a neziskové organizácie) v konkrétnych krajinách.

 • Zapojenie remeselníkov, ľudových súborov pri reprezentácií v rámci spoločných podujatí.

 • Výroba informačných letákov a propagačných materiálov o území a územiach partnerov v slovenskom a anglickom jazyku.

 • Osadenie propagačných tabúľ s námetom rozprávky o Troch grošoch, ktoré sú predmetom projektu "Rozprávková cesta" v nadväznosti na územie MAS Občianske združenie pre  rozvoj regiónu SPIŠ.

 • Študijné cesty na územie MAS občianske združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ organizované pre partnerov (Estónsko, Litva, Poľsko), tým vzájomná výmena skúsenosti a aktivizácia  mladých ľudí do vzájomnej spolupráce v rámci partnerských krajín.

 • Vytvorenie spoločného webu, ktorý bude poskytovať informácie o projekte a jednotlivých aktivitách, ktoré budú realizované v rámci projektu.


Spolčoná štruktúra:

 • MAS občianske združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ - koordinačná MAS, osoba zastupujúca projektového partnera - Mgr. Katarína Krullová (koordinácia prípravy projektu)

 •  MAS KOLD - osoba zastupujúca projektového partnera - Ireneusz Witkowski (koordinátor projektu spolupráce)

 •  MAS SUDUVA - osoba zastupujúca projektového partnera - Reda Kneizeviciene

 •  MAS Partnerstvo Severného Harju - osoba zastupujúca projektového partnera - Arno KannikeČasový predpoklad realizácie projektu:
predpokladaný začiatok : 01/2012
predpokladaný koniec: 09/2014

ŽoNFP z PRV SR 2007-2013 registrovaná na úrovni PPA:
 21.11.2013
ŽoNFP z PRV SR 2007 - 2013 schválená  na úrovní PPA:
17.1.2014

Rozrprávkova cesta:
Slovenská rozprávka - "O troch grošoch"
Litovská rozprávka    - "Mačka a kohút"

Poľská rozprávka      - "Knieža Popiel a myš"
Estónska rozprávka   - "O Severskom drakovi"

, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:


Predpoveď počasia

Počasie Kežmarok - Svieti.com
Mas Spiš

Vytvorte si svoju vizitku

Optimalizace pro vyhledávače
Kontakt na administrátora
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky