- Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O NÁS

S T A N O V Y


občianskeho združenia
založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
(Úplné znenie zo dňa 14.1.2015 spolu s dodatkom č.2 na stiahnutie
TU)

(skrátená verzia)
I. Základné ustanovenia


1. Názov občianského združenia: Občianske združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ (ďalej len OZ RRS).
2. Sídlom združenia je: Žakovce 55, 059 73 Žakovce
3. OZ RRS je občianske združenie, ktoré vyvíja svojú činnosť na geograficky súvislom území, ktoré tvoria katastre obcí združených v Občianskom združení pre rozvoj regiónu Spiš a sú to obce: Vlkovce, Hradisko, Tvarožná, Vrbov, Žakovce, Huncovce, Malý Slavkov, Ihľany, Ľubica, Vlková, Abrahámovce, Toporec, Holumnia, Kežmarok (ďalej územie).
4. Združenie používa logo združenia.

V. Orgány združenia


Orgánmi združenia sú:
1. najvyšší orgán - Členská schôdza
2. výkonný orgán - Predsedníctvo
3. štatutárne orgány - Predseda a podpredseda
4. kontrolný orgán - Revízna komisia

VI. Členská schôdza


1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia združenia.

VII. Predsedníctvo


1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia.
2. Predsedníctvo má 7 členov, z toho: 1 člen zastupuje neziskový sektor, 2 členovia zastupujú súkromný sektor, 3 členovia zastupujú miestny verejný sektor, 1 člen zastupuje občiansky sektor.


VIII. Predseda a podpredseda


1. Predseda a podpredseda sú štatutárnymi zástupcami združenia. Zastupujú združenie navonok a podpisujú samostatne príslušné dokumenty v súlade s rozhodnutím Predsedníctva.
Podpredseda vykonáva svoju funkciu v prípade dlhodobej neprítomnosti predsedu (min. 1 mesiac), v prípade nečinnosti predsedu a v prípade odvolania predsedu z funkcie po dobu menovania nového predsedu Predsedníctvom.

IX. Revízna komisia


1. Revízna komsia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi. Má 3 členov, z toho: 1 zastupuje neziskový resp. občianský sektor, 1 zastupuje súkromný sektor, 1 zastupuje miestny verejný sektor., meniny oslavuje: , zajtra má meniny:


Predpoveď počasia

Počasie Kežmarok - Svieti.com
Mas Spiš

Vytvorte si svoju vizitku

Optimalizace pro vyhledávače
Kontakt na administrátora
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky