- Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O NÁS

S T A N O V Y


občianskeho združenia
založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
(Úplné znenie zo dňa 16.5.2017  na stiahnutie
TU)

(skrátená verzia)
I. Základné ustanovenia


1. Názov občianskeho združenia: Občianske združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ (ďalej len OZ RRS).
2. Sídlom združenia je: Žakovce 55, 059 73 Žakovce
3. OZ RRS je občianske združenie, ktoré vyvíja svojú činnosť na geograficky súvislom území, ktoré tvoria katastre obcí združených v Občianskom združení pre rozvoj regiónu Spiš a sú to obce: Vlkovce, Hradisko, Tvarožná,  Žakovce, Huncovce, Malý Slavkov, Ihľany, Ľubica, Vlková, Abrahámovce, Toporec, Holumnia, Kežmarok (ďalej územie).
4. Združenie používa logo združenia.

V. Orgány združenia


Orgánmi združenia sú:
1. Najvyšší orgán -Valné zhromaždenie
2. Výkonný orgán - Predsedníctvo

3. Výberová komisia

4. Monitorovací výbor
5. Štatutárny orgán - Predseda a podpredseda
6. Kontrolný orgán - Revízna komisia

VI. Valné zhromaždenie


1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia združenia.

VII. Výkonný výbor - Predsedníctvo


1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia.
2. Predsedníctvo má 9 členov, z toho: 3 členovia zastupujú verejný sektor, 3 členovia zastupujú podnikateľský sektor, 3 členovia zastupujú občiansky sektor.


VIII. Predseda a podpredseda


1. Predseda a podpredseda sú štatutárnymi zástupcami združenia. Zastupujú združenie navonok a podpisujú samostatne príslušné dokumenty v súlade s rozhodnutím Predsedníctva.
Podpredseda vykonáva svoju funkciu v prípade dlhodobej neprítomnosti predsedu (min. 1 mesiac), v prípade nečinnosti predsedu a v prípade odvolania predsedu z funkcie po dobu menovania nového predsedu Predsedníctvom.

IX. Revízna komisia


1. Revízna komsia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Má 3 členov, z toho: 1 zastupuje občiansky sektor, 1 zastupuje podnikateľský sektor, 1 zastupuje verejný sektor., meniny oslavuje: , zajtra má meniny:


Predpoveď počasia

Počasie Kežmarok - Svieti.com
Mas Spiš

Vytvorte si svoju vizitku

Optimalizace pro vyhledávače
Kontakt na administrátora
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky