Stratégia CLLD - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Stratégia CLLD

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE > VÝZVY na predloženie CP

Termín predkladania cenových ponúk

Predmet obstarávania - vyzvy na predkladanie ponúk

Predpokladaná hodnota zákazky  v € s DPH

Word
(40- 143 kb)

06.07.2015
do 13:00 hod.

„Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš príprava stratégie CLLD“ - výzva

4 800,00 €

06.07.2015
do 13:00 hod.

„Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš príprava stratégie CLLD“ - návratka

4 800,00 €

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky