VYHODNOTENIE - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VYHODNOTENIE

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE > PROJEKTY > POSTOPACH

P.č.

Dátum zverjenenia

Termín zadávania zákazky

Predmet zákazky

Úspešný uchádzač

Dátum podpisu zmluvy

1.

05.02.2014

10.02.2014

Príprava a organizácia stretnutí a podujatí v rámci projektu

EKOSLOV CONSULTING, s.r.o.

28.02.2014

2.

11.02.2014

14.02.2014

Výskum, analýza a spracovanie návrhov

EKOSLOV CONSULTING, s.r.o.

03.03.2014

3.

25.02.2014

28.02.2014

Výroba dokumentárneho filmu

IMAGINE PICTURES, s.r.o.

21.03.2014

4.

11.02.2014

14.02.2014

Výroba propagačných materiálov a interaktívnej mapy

IMAGINE VISION, s.r.o.

03.03.2014

5.

11.02.2014

14.02.2014

Študijná cesta Holandsko

EKOSLOV CONSULTING, s.r.o.

07.03.2014

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky